Školní časopis Hop do...

Časopis Hop do...Za dobu existence školního časopisu HOP DO... se na jeho vydání podílely desítky dětí, které se tím seznámily se základy novinářské práce.

Jednotlivá čísla jsou koncipována tak, aby odrážela život školy - události kulturní i společenské, sportovní úspěchy, literární pokusy žáků, ale také zajímavosti ze života dětí a pedagogů. Časopis se snaží chválit i kritizovat.

Administrátor

25. 8. 2022 17:30