Šesťáci v Esko-T

Žáci šestých ročníku navštívili informační centrum Esko-T a odpadové centrum v Petrůvkách. Program exkurze zahrnoval poutavou prezentaci, příklady třídění jednotlivých druhů odpadu a krátký film o třídění odpadu. Dozvěděli se proč je důležité odpady třídit a jaké výrobky z nich následně vznikají. Navštívili zde také třídící linku a prohlédli si sběrný důr. V Odpadovém centru v Petrůvkách si prohlédli areál skládky a seznámili se s procesem tvorby kompostu.

Administrátor

11. 4. 2023 10:01

Šesťáci v Esko-T

Šesťáci v Esko-T

Šesťáci v Esko-T

Šesťáci v Esko-T

 
Šesťáci v Esko-T

Šesťáci v Esko-T

Šesťáci v Esko-T

Šesťáci v Esko-T

 
 

Administrátor

11. 4. 2023 10:19

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Ikona Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Administrátor

21. 8. 2022 17:05

Sběr baterií 2021

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

Administrátor

25. 8. 2022 17:36

Ikona Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021

Administrátor

25. 8. 2022 17:36