Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Václava Suchánková

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00, jinak dle domluvy

Administrátor

10. 11. 2016 16:12

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2019 na první kolo přijímacího řízení.
Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2018.
Kam podat přihlášku - přímo řediteli příslušné střední školy.
Počet přihlášek na střední školy - 2.
Termín 1. kola přijímacích zkoušek - od 12. dubna do 17. dubna 2019.
Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy.

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz
 • V informačních centrech mládeže (ICM)
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018, pro ostatní obory do 31. ledna 2019 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Do kdy přihlášku podat? 

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2018.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.

Administrátor

6. 12. 2018 16:19