Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Václava Nováková

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00, jinak dle domluvy

Administrátor

10. 10. 2019 15:27

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022-2023

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení a to 13. a 14. dubna  2023 ( čtyřleté obory vzdělání), a 17. a 18. dubna 2023  ( šestiletá a osmiletá gymnázia).

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.

Zápisový lístek

Každý žák obdrží během měsíce dubna na ZŠ zápisový lístek, který do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá na danou školu, kde potvrdí úmysl vzdělávat se na střední škole.

Administrátor

15. 3. 2023 10:51

Přijímací řízení

Ikona Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu (.pdf)
Ikona Vzor žádosti o vydání náhradního zápisového lístku (.pdf)

Administrátor

23. 8. 2022 20:29