Výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Jaroslava Kupová

Konzultační hodiny: Po-Pá dle domluvy

email: kupova@zstynska.cz

Náplň práce:

  • zajišťuji péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajišťuji poradenskou službu pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vedu dokumentaci a přehledy o žácích se SPU a SPCH, shromažďuji zprávy z PPP, SPC
  • spolupracuji s učiteli při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé žáky
  • spolupracuji s PPP a SPC, OSPOD
  • navrhuji rodičům odborné vyšetření dítěte v PPP nebo SPC
  • pomáhám řešit výukové a výchovné problémy na I. stupni
  • zajišťuji logopedickou péči pro žáky I. stupně

Administrátor

25. 3. 2013 10:05