Školní psycholog

Mgr. Lucie Kafková, B.Sc.

Konzultační hodiny: Po-Pá 8-12, odpolední konzultace dle domluvy

Email: kafkova@zstynska.cz, tel.: 739 007 777

Administrátor

8. 9. 2023 9:06

Náplň práce:

 • Individuální případové práce se žáky v osobních problémech.
 • Krizová intervence a zpracování krize nejen pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Skupinová a komunitní práce se žáky (vztahy ve třídě).
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci.
 • Depistáž specifických poruch učení.
 • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž nadaných dětí.
 • Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Účast na pracovní poradě školy.
 • Prezentační a informační činnost.

Administrátor

28. 6. 2023 12:41