Soutěž ve sběru papíru 2022

Základní škola Třebíč Týnská 8 ve spolupráci s firmou fcc- group s.r.o.

pořádá pro 1. – 9. ročník  soutěž ve sběru papíru pod názvem

SOUTĚŽÍME S PANEM POPELOU

ve dnech 10. - 12. 5. 2022

/úterý, středa, čtvrtek /

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Přinést zvážený pevně svázaný nebo v krabicích starý papír /nesmí se sypat/, neberou se velké kartony.

Lze přinést: časopisy, noviny, letáky - směs novin, časopisů a letáků, knihy bez tvrdých desek, nebo počítačové sjetiny. Knihy lze odebrat i s tvrdými deskami.

  • Kontejner na papír bude přistavený na parkovišti před hlavním vchodem školy!!!          
  • Vychovatelkám odevzdat lísteček se jménem, třídou a množstvím papíru

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

  • Škola vyhodnotí sběrače, kteří odevzdají 100 kg a více – jednotlivci získají odměnu dle množství odevzdaného papíru.
  • Dále bude vyhodnocen nejlepší třídní kolektiv – s největším množstvím odevzdaného papíru.

Dodržte prosím stanovený termín

CELOROČNÍ SBĚR VÍČEK OD PET lahví a hliníku pro tento školní rok bude ukončen dne 12. 5. 2022.

Administrátor

11. 5. 2022 13:29

Okresní přebor škol v šachu

I když na naší škole není již druhý rok otevřený šachový kroužek, přesto se našlo 8 zájemců, kteří našli odvahu zúčastnit se okresního kola přeboru škol v šachu na DDM v Třebíči dne 23.února 2022. I.kategorii zastupovali Lukáš Lněnička, Martin Jurda, Marek Grund a Adam Vejmelka.Toto družstvo skončilo na 2. místě a postupují do krajského kola. Družstvo II. kategorie ve složení Jan Krška, Vojtěch Bouda, Jakub Pokorný a Antonín Hess vybojovalo 3. místo. Všem hráčům k jejich úspěchu blahopřejeme! Zaslouží si velkou pochvalu. Družstvu I. kategorie budeme držet palce na krajském kole.

Administrátor

6. 3. 2022 11:48

 
 

Administrátor

6. 3. 2022 12:04

Florbalový turnaj ČEPS Cup - okresní kolo

Florbalový kroužek pod vedením pana Pazderníka máme na naší škole již několik let a tento sport je stále velmi oblíbený. Vybraní žáci I.stupně, kteří navštěvují tento kroužek, změřili své síly 19.ledna 2022 s dalšími týmy z Třebíče a okresu na turnaji ČEPS Cup v Třebíči. Tohoto florbalového turnaje se zúčastnilo 10 žáků naší školy a po 4 zápasech skončili na bronzovém 3. místě.  Klukům nechyběla bojovnost a radost z výsledku byla veliká.

Administrátor

6. 3. 2022 11:44

 
 

Administrátor

6. 3. 2022 12:03

Podzimní sběry

V září a říjnu proběhly na naší škole dva tradiční sběry - sběr papíru a sběr kaštanů.

Soutěže ve sběru papíru pod názvem "SOUTĚŽÍME S PANEM POPELOU" se zúčastnilo 81 žáků naší školy a nasbíralo se celkem 7,5 tun papíru. Vítězem tohoto sběru se stal Ondřej Čech ze 4.A třídy, který přinesl 445 kg papíru.

Že se letos urodilo hodně kaštanů dokazuje i druhý sběr - sběr kaštanů. Myslivci z okresu si mohli odvézt 870 kg kaštanů.Odměna patří nejen vítězi soutěže - Maxíkovi Burianovi z 2.A třídy /75 kg kaštanů/, ale i ostatním 53 sběračům.

Administrátor

25. 11. 2021 13:41

Sběry 2021/22

Soutěž ve sběru papíru - Soutěžíme s panem Popelou - 21. - 23. září.

Podmínky soutěže nejdete zde >>>

Informace o sběrech ve školním roce 2021/22 najdete zde >>>

Administrátor

14. 9. 2021 14:44

Narozeninový turnaj ve stolním tenisu

V lednu tohoto roku Dům dětí a mládeže oslavil páté výročí svého působení na nové adrese, a proto uspořádal dne 16. ledna Den otevřených dveří. Veřejnosti byla nabídnuta pestrá zábava od přízemí až po střechu. Oslava narozenin odstartovala hned od rána. Kromě výtvarné dílny, super herny a ochutnávky narozeninového dortu proběhl také turnaj ve stolním tenisu určený pro přihlášené školy. I naše škola se tohoto turnaje zúčastnila. Zájemců  o tento turnaj z řad našich žáků II. stupně byl velký. Nakonec šanci dostala skupina žáků 9. tříd ve složení: Lucie Krištofová, Tereza Pospíšilová, Filip Branč a Jakub Vašina. Žáci vybojovali 2. místo. Nejlepším hráčem naší školy se stal Jakub Vašina, ale i ostatní hráči si zaslouží VELKOU pochvalu.
Na naší škole je od prosince rozložený v přízemí u ŠKOLNÍHO KLUBU stůl na stolní tenis. Kdo má čas a chuť si zahrát, může přijít o přestávce nebo po vyučování. Důležité je, aby o jejich přítomnosti věděla některá z vychovatelek ŠD.

Administrátor

10. 2. 2020 12:02

 
 
 

Administrátor

10. 2. 2020 12:01

Mikulášský turnaj v baseballu

Krásné 5.místo získali 29.listopadu naší malí baseballisté na turnaji na ZŠ Horka – Domky. 10 žáků reprezentovalo naši školu  a společně změřili síly s týmy z ostatních škol.  Nejen diplom, ale i krásnou baseballovou sadu a spoustu drobných dárečků si šťastní hráči odnesli domů.

Administrátor

18. 12. 2019 12:32

 
 

Administrátor

18. 12. 2019 12:29

Větrníkový den

Jako každý rok, tak i letos, si děti naší ŠD připomněli Větrníkový den – 21. listopad. Této akce se zúčastňují školy z celé ČR. Ze shlédnutého filmu tak děti zjišťují, že mezi lidmi jsou takoví, kterým dělá velké problémy rozfoukat obyčejný větrník. Tito lidé mají nemocné plíce a onemocněli cystickou fibrózou. Naše děti si navíc vyzkoušeli vyrobit větrník a všichni se s ním vyfotili.

Administrátor

18. 12. 2019 12:32

 

Administrátor

18. 12. 2019 12:29

Okresní kolo florbalového turnaje

Florbalového turnaje ČEPS cup  19.listopadu se zúčastnili naši nejmladší florbalisté – žáci I.stupně. V souboji s týmy z jiných škol okresu a Třebíče nakonec obsadili 3.místo.

Administrátor

18. 12. 2019 12:32

 

Administrátor

18. 12. 2019 12:28

Ukázková hodina baseballu

Místo klasické hodiny TV si vyzkoušeli zahrát baseball žáci 1. tříd. Jak se vlastně baseball hraje jim vysvětlila naše vedoucí baseballového kroužku Míša Hobzová, která na naší škole vede kroužek již několikátý rok. Někteří prvňáčci byli tak nadšeni, že se ještě dodatečně přihlásili do baseballového kroužku.

Administrátor

18. 12. 2019 12:31

Sběr starého papíru kaštanů

V září a říjnu na naší škole proběhly 2 sběry – sběr starého papíru a sběr kaštanů.
Do přistaveného kontejneru na papír bylo naloženo 11 tun papíru. Nejvíce papíru odevzdal do sběru žák 4.A třídy Štěpán Gotthard – 849 kg. Všichni sběrači, kteří přinesli 100 kg a více, si zaslouží odměnu. Nejlepším třídním kolektivem se stala třída 3.A.

Děti, převážně z I.stupně, sbírali kaštany pro lesní zvířátka a nasbírali celkem 916 kg. Vítězkou v tomto sběru se stala Sofie Nováková ze 3.C třídy, která přinesla 132 kg kaštanů. Část kaštanů si odvezlo Myslivecké sdružení Kožichovice a část si odvezli do dančí obory v Náměšti nad Oslavou.

Po celý školní rok probíhá sběr víček od PET lahví pro nemocné děti a sběr hliníku.

Administrátor

18. 12. 2019 12:11

Víčka pro Milánka

Ve středu 26.června si rodina odvezla dalších 8 plných pytlů víček od PET lahví. Všem sběračům moc děkují.

Administrátor

27. 6. 2019 11:57

 

Administrátor

27. 6. 2019 12:09

Projektový den ve Studenci

Další projektový den, tentokrát ve Studenci, mělí žáci ŠK naší školy dne 12. června a navštívili Výzkumný ústav obratlovců. zde byl pro ně přichystán velice pěkný program - zajímavý a naučný. Rádi se prý zúčastní dalších podobných akcí.

Administrátor

27. 6. 2019 11:55

 
 
 
 
 
 
 

Administrátor

27. 6. 2019 12:08

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

Vítězové okresních kol DSMC z I. a II. kategorie se sešli 6. června na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí, aby změřili svoje síly v 5 disciplínách. Nechyběli ani zástupci okresu Třebíč, kde I. kategorii reprezentovali žáci naší školy. V souboji znalostí a jízdě zručnosti na kole skončili sice bez medaile, zjistili, že bojovat v krajském kole dopravní soutěže není vůbec jednoduché, ale příště prý půjdou do této soutěže znovu. A tak si zaslouží velkou pochvalu.

Administrátor

27. 6. 2019 11:52

 
 

Administrátor

27. 6. 2019 12:07

Projektový den pro žáky ŠK

Projektový den s tématem VLNA, LEN (A POLYETYLEN) proběhl dne 17.4. ve středisku Chaloupky – Zašovice. V první části programu se žáci dozvěděli, co má společného ovce, len a PET lahev, dále něco o tradičních i moderních textilních materiálech. Z ovčí vlny si pak vyrobili plstěním drobný výrobek na památku. Ve druhé části programu si prohlédli farmu s výkladem o zvířatech a způsobu hospodaření. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit kvalitní mléčné výrobky.

Administrátor

27. 5. 2019 12:13

 
 
 

Administrátor

27. 5. 2019 14:16

Dopravní soutěž mladých cyklistů

I naše škola se tradičně zapojila do Dopravní soutěže a tuto soutěž opouštěla obě družstva s velice pěknými výsledky.

II. kategorie ve složení Filip Kotačka, Pavel Chromý, Martina Jašová a Jana Bartesová skončila na 2. místě a I. kategorie ve složení Adam Poskočil, Jakub Chromý, Kristýna Prokešová a Anežka Boudová získala zlatý pohár a díky tomu postupují do krajského kola, které se uskuteční 6.6. ve Velkém Meziříčí. Všichni soutěžící se pilně připravují a budeme jim držet palce.

Administrátor

27. 5. 2019 12:13

 
 
 

Administrátor

27. 5. 2019 12:25

Den Země na Karlově náměstí

Každoroční Den Země se jako obvykle uskutečnil v Třebíči na Karlově náměstí – letos 16.4. a přilákal všechny generace. Děti využily různé soutěže, dospělé zaujal SMOKEMAN z Ostravy a všichni si mohli prohlédnout ekologické projekty základních škol a organizací, mezi kterými nechyběla ani naše škola. Výrobky z papírového odpadu, které vyráběli naši žáci, zaujaly všechny kolemjdoucí.

Administrátor

27. 5. 2019 12:12

 
 

Administrátor

27. 5. 2019 14:18

Divadlo Pyšná princezna

V neděli 14.4. zavítalo do Pasáže pražské Divadlo Julie Jurištové, aby představilo nám známou pohádku „Pyšná Princezna“. Nádherný příběh patří ke klasice českých pohádek a mimo zábavy dodává i jistá ponaučení.

Nedělní odpoledne si tím vyplnilo několik žáků naší školy. Pohádka se moc líbila a v příštím roce se rádi půjdou podívat na další klasiku této divadelní společnosti „ S čerty nejsou žerty“.

Administrátor

27. 5. 2019 12:11

Jarní tvoření

K jaru neodmyslitelně patří velikonoční svátky. K symbolům těchto krásných svátků patří také zajíček, a tak si v úterý 9.4. přišli žáci naší školy vyrobit zajíčka z proutí. Každý si ho ozdobil dle své fantazie a domů si pak přinesl pěknou jarní dekoraci.

Administrátor

27. 5. 2019 12:10

 
 

Administrátor

27. 5. 2019 14:17

Prvňáčci si vyzkoušeli baseball

Začátkem ledna přišla do hodiny TV prvňáčků vedoucí baseballového kroužku Míša Hobzová a seznámila je s pravidly baseballu. Následně si  baseball zahráli a některým se tento sport tak zalíbil, že se přihlásili do baseballového kroužku, který bývá každé úterý ve škole. Pokud tento sport natrénují, budou se moci v květnu zúčastnit dalšího turnaje mezi školami.

Administrátor

25. 2. 2019 10:32

Ukázka robotického LEGA

Chlapce ze zájmového kroužku Aplikovaná elektronika čekalo před Vánocemi velké překvapení. Pod vedením zkušených instruktorů si mohli sestavit ze stavebnic LEGO EDUCATION modely, které přes Bluetooth propojili s počítačem, naprogramovali a následně rozpohybovali.

Tyto stavebnice jsou novinkou a patří do světa vzdělávacích robotů. Žáci zjišťují, jak fungují nejrůznější stroje a mechanismy, jak funguje motor, senzor na pohyb, houpačka nebo jeřáb, učí se programovat. Od těchto základních mechanismů se mohou dostat k sofistikovaným robotům.

Administrátor

25. 2. 2019 10:30

 
 
 

Administrátor

25. 2. 2019 10:55

Okresní přebor škol v šachu

V DDM v Borovině se dne 13.12. sešli žáci základních a středních škol, kteří umějí a hlavně je baví hrát šachy. Účast na soutěži byla veliká. Naši školu zastupovali "čtvrťáci", "páťáci" a "osmáci" - 3 družstva po 4 hráčích. Hrálo se systémem - každé družstvo s každým v příslušné kategorii. Celkové umístění - 4.,5. a 6. místo naše žáky nezklamalo, vždyť vědí, že platí známé "není nutné vyhrát, ale zúčastnit se!"

Administrátor

25. 2. 2019 10:22

 
 
 

Administrátor

25. 2. 2019 10:54

Mikulášský turnaj v baseballu

Tradiční turnaj se konal 30.11. opět na ZŠ Václavské náměstí. Děti naší školy z 1.stupně v nových baseballových dresech obsadili 3. místo.

Administrátor

25. 2. 2019 10:20

 

Administrátor

25. 2. 2019 10:53

Větrníkový den

I naše škola si připomněla 21.listopadu výrobou větrníků Větrníkový den. Vyrábělo se ve škole v hodinách VV, ve ŠD a někdo přinesl výrobek i z domu. Děti ze školní družiny shlédly krátký film o cystické fibróze a následně si o tom povídaly se svými vychovatelkami. Mohly též nahlédnout do knížky o cystické fibróze. Fotky z tohoto dne byly zaslány do Klubu cystické fibrózy.

Administrátor

25. 2. 2019 10:14

 
 
 

Administrátor

25. 2. 2019 10:18

Relaxační kroužek

Děti z tohoto kroužku navštivily třebíčský lanový park, solnou jeskyni a vyráběly Podzimníčky.

Administrátor

27. 11. 2018 9:37

 
 
 
 

Administrátor

27. 11. 2018 9:37

Okresní kolo florbalového turnaje

25. října se na hale SPARTAK v Třebíči konal Florbalový turnaj pro žáky I. stupně z třebíčských i okresních škol. Za naši školu hrálo 13 chlapců a po 7 zápasech skončili na 6. místě. Dokázali, že tato hra je baví, že nešlo o vítězství, ale chuť zahrát si.

Administrátor

27. 11. 2018 9:35

 
 

Administrátor

27. 11. 2018 9:36

Bowling U Kmotra

Po prázdninové pauze si v říjnu skupinka děti z I. a II. stupně s chutí zahrála bowling U Kmotra. Premiéru měli i dva malí prvňáčci a to dokazuje, že věk v této hře nehraje žádnou roli. Příště prý půjdou zas.

Administrátor

27. 11. 2018 9:34

Tradiční podzimní sběry

V říjnu na naší škole proběhly dva sběry - sběr kaštanů a sběr starého papíru. Letošní úroda kaštanů byla opravdu velká. To dokazuje i množství nasbíraných kaštanů. Myslivecké sdružení Kožichovice si odvezlo 1750 kg kaštanů. Sběru se zúčastnilo 73 dětí naší školy z I. stupně. I výsledky sběru papíru byly velmi pěkné. Firma ESKO-T si odvezla ve třech kontejnerech 8900 kg papíru. Poděkování si zaslouží všech 110 sběračů. Vhodné je ještě připomenout, že naší škole probíhá celoroční sběr víček od PET lahví pro nemocného Milánka Řezáče. Výsledky tohoto sběru budeme znát na konci školního roku.

Administrátor

27. 11. 2018 9:32

Sběr víček pro Milánka

V pondělí 25.6. bylo předáno rodině postiženého Milánka Řezáče 341 kg víček od PET lahví. Velký DÍK patří všem sběračům, kteří po celý rok nosili víčka a přispěli tak Milánkovi na jeho další léčbu.

Administrátor

28. 6. 2018 14:47

Mladí cyklisté II. kategorie bronzoví v kraji

V Moravských Budějovicích se utkalo 22 družstev mladých cyklistů - 11 družstev I. kategorie a 11 družstev II. kategorie z celého kraje Vysočina, kteří zvítězili v oblastních kolech. Naši soutěžící II. kategorie ve složení Radim Jaša, Filip Kotačka, Monika Havlátová a Lenka Tůmová vybojovali v krajském kole DSMC 3. místo a přivezli další pohár do sbírky. Monika Havlátová byla vyhlášena nejlepší cyklistkou II. kategorie z kraje Vysočina a získala zbrusu nové kolo. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy i města Třebíče.

Administrátor

28. 6. 2018 14:40

 
 

Administrátor

28. 6. 2018 14:44

Hvězdárna

Kdo by chtěl na vlastní oči vidět planetu Venuši, může ji z dalekohledu zahlédnout, pokud navštíví třebíčskou Hvězdárnu. Vybraní žáci naší školy si ještě navíc mohli vyslechnout povídání o nejzajímavějších úkazech na obloze. Víte, jak vypadá polární záře, meteorický déšť, jaké jsou noční svítící oblaky, tohle a další zajímavosti se dozvíte v objednaném programu. Něco přece prozradíme: 27.července do dočkáme dalšího zatmění Měsíce.

Administrátor

18. 6. 2018 22:41

Dopravní soutěž

Naši žáci opět zabodovali na Dopravní soutěži mladých cyklistů, která proběhla 26.dubna na ZŠ Bartuškova v Borovině. I. kategorii zastupovali: Pavel Chromý, Richard Vojtan, Martina Jašová a Kristýna Prokešová. Tato skupina skončila na 2. místě. Do krajského kola postupují z II. kategorie: Radim Jaša, Filip Kotačka, Monika Havlátová a Lenka Tůmová. Krajské kolo této soutěže proběhne 7.6. v Moravských Budějovicích. Všichni jim držme palce!

Administrátor

18. 6. 2018 22:38

Výrobky z PET lahví

Že prázdné PET lahve nepatří jen do žlutého kontejneru a že se z nich dají vyrobit užitečné věci a dekorace dokázaly některé děti hlavně z I. stupně. Kdo si nevšiml vystavených exponátů na stole u jídelny, může to ještě napravit. Fantazii a nápadům se meze nekladou.

Administrátor

18. 6. 2018 22:36

 

Administrátor

18. 6. 2018 22:44

Sběr starého papíru

V dubnu na naší škole proběhl jarní sběr starého papíru. Sběru se zúčastnilo 118 žáků naší školy. Medaili by si zasloužili: Pavel Švejda ze 7.B třídy, který nasbíral 370 kg papíru, Štěpán Gotthard ze 2.A třídy - 459 kg papíru a tu zlatou Veronika Dosbabová z třídy 3.B, která odevzdala do sběru 715 kg papíru. Celkové vyhodnocení proběhne v červnu a každý si odnese odměnu podle přineseného množství. Všichni sběrači si zaslouží velký DÍK!!!

Administrátor

18. 6. 2018 22:35

Zdobení kraslic voskovou technikou

Zdobit kraslice voskovou technikou si mohli vyzkoušet někteří žáci úterní odpoledne před velikonočními svátky pod vedením zkušené instruktorky. Kraslice si děti ukládaly do vlasnoručně vyrobeného papírového košíčku nebo krabičky s velikonočním motivem.
Podívejte se, jak se jim kraslice povedly!!

Administrátor

18. 6. 2018 22:31

 
 

Administrátor

18. 6. 2018 22:31

Valentýnské tvoření

Svátek sv. Valentýna si připomněly děti ve ŠK vyráběním valentýnských srdíček pro své nejmilejší. Děti  si přečetly pověst o Valentýnovi a pak se daly do tvoření. Krásné srdíčko z drátků a korálků nebo skleničku s nazdobeným srdíčkem  si mohly odnést domů.

Administrátor

18. 6. 2018 22:29

 
 

Administrátor

18. 6. 2018 22:29

Okresní přebor škol v šachu

Na naší škole každé pondělí si děti naší školy lámou své hlavičky u šachových partií. Že to není námaha zbytečná si dokázalo 8 žáků naší školy na šachovém turnaji 14. 12. 2017 na DDM v Borovině. Čtyřčlenné družstvo I. kategorie ve složení  Erik Neugebauer, Antonín Hess, Vladimír Černoch a Matěj Skála skončili na 5. místě a družstvo II. kategorie ve složení Ondřej Zelený, Vítek Machovec, Jakub Vašina a Monika Bednářová se umístili na 4. místě. Za velkou snahu si zaslouží všichni pochvalu.

Administrátor

5. 2. 2018 21:19

 

Administrátor

5. 2. 2018 21:19

Výroba adventních kalendářů

Koncem listopadu děti ve školním klubu vyráběly adventní kalendáře z roliček od toaletního papíru a tím si připomněly blížící se a tolik očekávané Vánoce. 24 roliček s dobrotou uvnitř, s číslem od 1 do 24 a ve tvaru bonbónů svázaly do velkého věnce nebo dlouhé girlandy a mohly si ho tak pověsit doma třeba ve svém pokojíčku. Ten poslední bonbón ukrýval největší sladkost. Všichni víme proč.

Administrátor

5. 2. 2018 21:18

 
 

Administrátor

5. 2. 2018 21:14

Větrníkový den

Každoročně se naše škola zapojuje do celostátní akce nazvané Větrníkový den. Jedná se o 21. listopad. Připomínáme si, že mezi námi žijí lidé, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí - cystická fibróza. Pro takové lidi rozfoukat větrník je velkou překážkou. Děti naší školy se s touto nemocí seznámili prostřednictvím  knížky a krátkého filmu na DVD. Poté si každý z dětí vyzkoušet vyrobit papírový větrník.

Administrátor

22. 11. 2017 20:08

 
 

Administrátor

22. 11. 2017 20:12

Solná jeskyně

Pobyt v Solné jeskyni má nejen své kouzlo, ale hlavně má příznivé účinky na dýchací orgány. 14. listopadu odpoledne 12 přihlášených dětí navštívilo snad jedinou Solnou jeskyni v Třebíči a je nutné říct, že hodinu tam si opravdu užili. S nasoleným oblečním ale i s nasolenými vlasy a pár zrníčky soli v kapse či manžetách odcházeli domů.

Administrátor

22. 11. 2017 20:07

 
 
 

Administrátor

22. 11. 2017 20:16

Podzimní sběry

Na podzim se na naší škole uskutečnily dva sběry - sběr papíru a sběr kaštanů. Sběru papíru se zúčastnilo 118 žáků a nasbírali 8 tun papíru. Kaštany pro myslivecké sdružení Kožichovice sbíralo 22 žáků převážně z I. stupně a i přes velkou neúrodu nasbírali 230 kg kaštanů. Všichni sběrači si zaslouží velký DÍK a zároveň malou odměnu. Další sběr proběhne v dubnu 2018 - sběr papíru.

Administrátor

22. 11. 2017 20:04

Lanové centrum PAVOUK

V září návštěvu lanového centra v Třebíči na poslední chvíli překazilo deštivé počasí, ale říjen to vynahradil. Slunné pondělní odpoledne si užilo 11 žáků naší školy. V největších výškách balancovalo pár odvážlivců a celý okruh zvládli na jedničku. Ani horolezecká stěna nebyla velkým problémem. Několika jedincům se podařilo vylézt až nahoru. Čas utíkal jako voda a nikomu se domů nechtělo, až po menším prodloužení.

Na jaře příštího roku se tam vrátíme a za přísných bezpečnostních podmínek si mohou žáci vyzkoušet střelbu na terč.

Administrátor

22. 11. 2017 20:04

 
 
 

Administrátor

22. 11. 2017 20:02

Přehlídka tanečních souborů ve Fóru

17. května se konala přehlídka všech žánrů parketových tanců pro všechny kolektivy, které sdružují děti, žáky, studenty. Do této nesoutěžní přehlídky se přihlásily i naše 3 taneční kolektivy. Ukázaly tak, co se během roku naučily a nacvičily.

Administrátor

29. 6. 2017 10:27

 
 

Administrátor

29. 6. 2017 10:27

Malí rybáři na Válově

Děti s rybářským oprávněním, ale i bez něho, se v sobotu 13.5.2017 zúčastnili rybářských závodů v obci Číměř na Třebíčsku. Na rybníce Válov se sešlo 30 malých rybářů nejen z Třebíče, ale i z okolních vesnic. Ze ZŠ Týnská přijelo 8 rybářů. Mladí rybáři chytili celkem 32 kaprů a 33 ostatních ryb. Největší chycený kapr měl 72 cm. Na rybníce Válov se sešlo 30 malých rybářů nejen z Třebíče, ale i z okolních vesnic. Ze ZŠ Týnská přijelo 8 rybářů. Mladí rybáři chytili celkem 32 kaprů a 33 ostatních ryb. Největší chycený kapr měl 72 cm.

Administrátor

29. 6. 2017 10:09

 
 

Administrátor

29. 6. 2017 10:09

Sbírám, sbíráš, sbíráme

V tomto školním roce proběhly na naší škole tři různé sběry: sběr kaštanů, sběr víček od PET lahví a sběr starého papíru. Sběru kaštanů pro myslivecké sdružení Kožichovice se zúčastnily hlavně děti I. stupně. Celkem bylo odvezeno 730 kg kaštanů. Koncem dubna škola obdržela děkovný list od rodiny Voznicových, pro jejichž Toníka, který je upoután na invalidní vozík, naše škola sbírala víčka od PET lahví. K 30.4. jich bylo nasbíráno 101  kg. Naše škola tak přispěla Toníkovi na další léčbu. Sběry papíru k naší škole neodmyslitelně patří. Při jarním sběru bylo nasbíráno přes 7 tun papíru.Vyhodnocené jednotlivců a třídních kolektivů proběhne v červnu. Všechny děti, které se zapojily do sběru, si zaslouží velký DÍK. Každý přinesený kilogram pomůže.

Administrátor

28. 6. 2017 12:20

Odpoledne s maminkami

Příjemné odpoledne připravily děti z relaxačního a tanečního kroužku pro své maminky. Maminkám k blížícímu se jejich svátku zatančilly a zarecitovaly. Po krátkém kulturním vystoupení byla otevřena tvořivá dílna, kde děti vyráběly dárečky ke Dni matek a maminky šperk z korálků nebo si při šálku kávy popovídaly a odpočinuly si.

Administrátor

6. 6. 2017 21:45

 
 
 

Administrátor

6. 6. 2017 21:38

Den Země na Karlově náměstí

I přes mrazivé počasí se naše škola zapojila do oslav Dne Země. V pátek 21. dubna se naše škola prezentovala na náměstí společně s dalšími třebíčskými školami a organizacemi. Cílem letošní kampaně bylo ukázat, že třídit odpad se vyplatí. Všichni dali najevo, že  ekologie pro ně není jen okrajovou záležitostí, že má smysl se chovat k našemu životnímu prostředí zodpovědně.

Administrátor

6. 6. 2017 21:44

 

Administrátor

6. 6. 2017 21:26

Dopravní soutěž mladých cyklistů

I v tomto roce si žáci naší školy nenechali ujít Dopravní soutěž. Zúčastnili se jí obě věkové kategorie. Oblastní kolo v Borovině absolvovali s velkým úspěchem Martina Jašova a Pavel Chromý z 5.B třídy a Tereza Benešová a Ríša Vojtan se 4.A třídy. Skončili na 1. místě a postoupili tak do okresního kola. II. kategorii zastupovali naše několikaleté stálice Monika Havlátová, Radim Jaša, Filip Kotačka a Lenka Tůmová. První místo jim uteklo o 1 bod, ale i 2. místo je velmi krásné. Jak si povedou soutěžíci I. kategorie v okresním kole, ukáže 25. květen.

Administrátor

6. 6. 2017 21:44

 

Administrátor

6. 6. 2017 21:23

Tanečníci roztančili Jindřichův Hradec

Na naší škole už druhým rokem probíhá taneční kroužek "HIP HOP". V dnešní době se tancuje hlavně "Street Dance" a HIP HOP je jeho součástí. Taneční soutěž Czech Dance Tour, kterou si žáci naší školy vybrali k zúčastnění, proběhla v 8 městech ČR. Naše regionální město pro kvalifikaci za Vysočinu a Jihočeský kraj se stal Jindřichův Hradec, kam se vydali naši tanečníci dne 26.3 2017 s vedoucí kroužku Míšou Hlaváčkovou. Samotná soutěž začala v 11 hodin a kolem 13 všichni netrpělivě vyčkávali, až zazní název třebíčské skupiny, která nese jméno Friends At School (Přátelé ve škole). Tanec se našim soutěžícím povedl a ze soutěže odjeli s krásným třetím místem, jež zpečetili diplomem a krásnou bronzovou medailí. I když celý den vládla nervozita, přesto si to všichni užili a doufají, že si tuto zkušenost budou moci zase někdy zopakovat.

Administrátor

6. 6. 2017 21:44

 
 

Administrátor

6. 6. 2017 21:09

Turnaj v Piškvorkách

Zasoutěžit v Piškvorkách bylo přáním žáků naší školy, a tak se v březnu jedno čtvrteční odpoledne uskutečnil turnaj v piškvorkách mezi přihlášenými. Hrálo se systémem každý s každým dle běžných pravidel.  Každý si z turnaje odnesl odměnu podle toho, na kterém místě se umístil. Pěkné odměny si odnesli 3 vítězové chlapci a 3 dívky. Na prvním místě skončili Roman Prášek z 5.B třídy a z dívek Kristýna Janíčková z 3.A třídy. Tato hra děti natolik "chytla", že ji hráli mezi sebou ještě několik dní ve ŠD.

Administrátor

6. 6. 2017 21:43

 
 

Administrátor

6. 6. 2017 21:17

Prvňáčci na baseballu

Dne 10.března reprezentovali školu v baseballovém turnaji na ZŠ Horka Domky naši nejmenší. Družstvo 13 dětí sestavené  převážně z prvňáčků bojovali o pohár v několika zápasech s hráči z jiných škol. Většina z nich hrála baseball podruhé v životě a skončili na 6. místě. Velkou radost měli z poháru, diplomu a drobných odměn. Třebíčský baseballový klub NUCLEARS věnoval naší škole za účast baseballovou soupravu, kterou jistě využijí děti ze ŠD nebo učitelé v TV.

Administrátor

13. 3. 2017 21:20

Krajské kolo šachového turnaje

Dne 15.února odjeli naši "šachisté" z 9.B třídy do Jihlavy, kde se konalo krajské kolo přeboru škol v šachu. Na ZŠ Otokara Březiny se sešla spousta úspěšných týmů z celého kraje a to nejen ze základních škol, ale také z víceletých gymnázií. Náš tým ve složení Valentýn Vorobets, Daniel Krupica, Michal Kaňkovský a Petr Machovec skončil na 8. místě. Konkurence byla veliká a naši hráči si zaslouží velký obdiv.

Administrátor

13. 3. 2017 21:19

Šachový turnaj

Po delší pauze byl na naší škole od září otevřen pod ŠK šachový kroužek, kam se mohli přihlásit nejen začátečníci, kteří se chtěli tuto hru naučit, ale i pokročilí, kteří se ve hře chtěli zdokonalit. Vybraní žáci se tak 18. ledna 2017  zúčastnili okresního kola přeboru škol v šachu na DDM v Třebíči a bylo znát, že vedoucí kroužku p. Pospíšil, učí své svěřence opravdu poctivě. Žáci naší školy Valentýn Vorobets, Michal Kaňkovský, Daniel Krupica a Matěj Kočka z 9.B třídy získali na turnaji I. místo a postoupili tak do krajského kola, které proběhne v Jihlavě 15. února 2017. Budeme jim držet palce.

Administrátor

9. 2. 2017 18:40

 
 

Administrátor

9. 2. 2017 18:37

Vánoční náměstí

Vánočně provoněné Karlovo náměstí v Třebíči ožilo ve dnech 16. - 23. 12. 2016, kde probíhaly tradiční vánoční trhy. K doprovodnému kulturnímu programu přispěla i naše škola. V pondělí 19.12. vystoupily na pódiu i naše děti s recitačním a tanečním programem. I přes mrazivé počasí se vystoupení vydařilo a děti sklidily velkou pochvalu a potlesk přítomných diváků.

Administrátor

9. 2. 2017 18:27

 
 
 

Administrátor

9. 2. 2017 18:31

Adventní dílnička

Nikdo se netěší na příchod Ježíška víc než děti, a tak si proto 1.12.2016 vyráběly adventní kalendář, složený z očíslovaných domečků, které zavěsily na ramínko na šaty. Všechny domečky  pečlivě střežil sněhuláček, připevněný u závěsu ramínka. Děti si tak spokojeně odnášely domů svůj adventní výrobek. Dík patří p. Jitce Urbanové za pomoc při výrobě.

Administrátor

9. 2. 2017 18:25

 
 

Administrátor

9. 2. 2017 18:24

Mikulášský turnaj v baseballu

Turnaj v baseballu pro žáky třebíčských škol se uskutečnil v pátek 25. 11. na ZŠ Horka Domky. Naši skupinku reprezentovali žáci 3. a 4. tříd nar. v roce 2007. I když tyto děti nenavštěvují kroužek baseballu při ŠK, nevedlo se jim vůbec špatně. Po zápase se skupinou děti ze ZŠ Benešova skončili na 4. místě.  I z "bramborového"poháru měly obrovskou radost.

Administrátor

28. 11. 2016 12:13

 
 
 

Administrátor

28. 11. 2016 13:57

Podzimní sběry

Na podzim r. 2016 proběhly na škole 2 sběry: sběr kaštanů a sběr starého papíru. Myslivecké sdružení Kožichovice si odvezlo 697 kg kaštanů. Během 3 denního sběru papíru se nasbíralo 6 500 kg starého papíru. Všichni sběrači a nejlepší třídní kolektiv si zaslouží odměnu.

Kromě těchto sběrů se ve škole sbírají víčka od PET lahví.Jedná se o celoroční sběr pro nemocného  Toníka Voznicu.

Administrátor

28. 11. 2016 12:11

Odpoledne s televizními soutěžemi

Kdo by nechtěl stát milionářem? Nebo kdo by se nechtěl stát českou Superstár?. Tyto a další oblíbené soutěže si děti zahrály v úterý 8. 11. formou deskových her ve ŠK.

Administrátor

28. 11. 2016 12:09

 
 

Administrátor

28. 11. 2016 13:56

Bowling U Kmotra

Velký zájem byl o další akci, kterou nabídl  v říjnu žákům ŠK - Bowling U Kmotra. Po delší pauze si děti zahrály a vedlo se jim velice dobře. Začátkem nového roku bude akce zopakována.

Administrátor

28. 11. 2016 12:07

Zábavné odpoledne na dopravním hřišti

Na středu 14. 9. naplánoval DDM v Borovině  na dopravním hřišti Odpoledne s netradičními hrami. Skupinka přihlášených dětí si vyzkoušela např. Kroket, Petanque nebo Šoupanou atd. a potom měly možnost si zajezdit na kole po dopravním hřišti dle pravidel silničního provozu. Celé zábavné odpoledne doplnilo krásné počasí.

Administrátor

28. 11. 2016 12:05

 
 
 

Administrátor

28. 11. 2016 13:15

Lanové centrum Pavouk

Nový školní rok zahájil ŠK návštěvou lanového centra v Třebíči za Polankou. Děti  4.-6. tříd si tak vyzkoušely přechod po laně v 9 m výšce nebo vylézt na horolezeckou stěnu vysokou 10m. Nejlepší horolezec si vybojoval sladkou odměnu. Děti odcházely s dobrým pocitem z úspěchu. Byla to pro některé nová zkušenost a prý si to určitě zopakují.

Administrátor

28. 11. 2016 12:04

 
 
 

Administrátor

28. 11. 2016 13:13

Sportujeme s baseballem

V týdnu do 21. 5. 2016 proběhly na ZŠ Na Kopcích oslavy 20 let trvání školy. V sobotu, v den otevřených dveří, přispěla k pestrému programu také naše škola. Na hřišti se utkaly v baseballovém turnaji tři týmy - ZŠ Týnská, Nuclears a ZŠ Benešova. Po vzájemných utkáních naše družstvo skončilo na 3. místě. Malí baseballisté měli z vybojovaných medailí velkou radost.

Administrátor

5. 9. 2016 9:42

 
 
 

Administrátor

5. 9. 2016 14:42

Jarní sběr papíru

V měsíci dubnu proběhl tradiční sběr starého papíru. Sběru se zúčastnilo celkem 121 žáků naší školy. Velký podíl na sběru však měli žáci I. stupně. Mezi nimi se našli i nejlepší sběrači - Daniel Mezlík (5.A), který přinesl 835 kg papíru, druhou nejlepší sběračkou se stala Natálie Cahová (3.B) se 700 kg papíru a třetím nejlepším  byl Martin Okřina (3.A) se 428 kg papíru. Škola vyhodnotila i nejlepší třídní kolektiv – třída 3.A nasbírala celkem 1382 kg papíru. Všichni sběrači se mohou těšit na odměnu a všem patří velký dík.

Administrátor

5. 9. 2016 9:22

Bronzový superpohár 2016

Turnaj s názvem Bronzový superpohár v baseballu 2016 proběhl na třebíčském stadionu "Na Hvězdě" dne 5.5. 2016. I děti naší školy od 1. do 3. třídy se turnaje zúčastnily. Hrálo se zjednodušenou formou baseballu a po čtyřech zápasech s ostatními školami se naše družstvo malých hráčů umístilo na 7. místě. Z diplomu a drobných odměn měli všichni velkou radost a všichni se těší na další turnaj v baseballu 21. 5. 2016.

Administrátor

11. 5. 2016 9:13

 
 

Administrátor

11. 5. 2016 9:14

Den Země na Karlově náměstí

22. dubna si připomínáme Den Země. Nejen naše škola se zapojila a celé dopoledne tomuto tématu věnovala. Na Karlově náměstzí se sešli účastníci z třebíčských škol a organizací, aby si připomněli tento den. Naše škola ukázala, že i z obyčejných roliček od toaletního papíru se dají vymyslet a vytvořit krásné věci. Spousta kolemjdoucích obdivovala kreativitu našich dětí. Fantazii se prostě meze nekladou.

Administrátor

11. 5. 2016 9:10

 
 
 

Administrátor

11. 5. 2016 9:10

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve dnech 19.4. a 3.5. proběhlo oblastní a okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Oblastní kolo se konalo v Třebíči-Borovině na Dopravním hřišti ZŠ Bartuškova. Soutěžilo se opět ve čtyřech disciplínách: testy z pravidel silničního provozu, první pomoc, jízda podle pravidel po dopravním hřišti a jízda zručnosti. Z naší školy I. kategorii zastupovali žáci Martina Jašová, Adam Vašíček, Pavel Chromý (4.B) a Barbora Karasová (5.B). Z 11 soutěžících skupin skončili na velice pěkném 2. místě. Ve II. kategorii si Monika Havlátová, Lenka Tůmová, Radim Jaša a Filip Kotačka vedli ještě lépe. Vybojované 1. místo je odeslalo do okresního kola, které proběhlo v Náměšti nad Oslavou. Družstvo se umístilo opět na 1. místě a postoupilo do krajského kola, které proběhne 2.6.2016 v Jihlavě. Budeme jim držet palce. Obhájí loňské vítězství?

Administrátor

11. 5. 2016 8:49

 

Administrátor

11. 5. 2016 9:05

Školní klub uspořádal dne 30. 3. 2016 „Povelikonoční turnaj“ v bowlingu. Hrálo se v herně „U Kmotra“, kde se sešlo na 4 drahách 16 našich žáků. Po velkém souboji mezi hráči na každé dráze získal vítěz s největším počtem bodů „velikonoční“ odměnu.

Školní klub navštěvuje „Bowling U Kmotra“ pravidelně každý měsíc některou středu od 15.30 h do 16.30 h. V měsíci dubnu je objednán termín na 27. 4. Všichni členové ŠK tak mají možnost dle svého času a chuti přijít si zahrát tuto oblíbenou hru.

Administrátor

18. 4. 2016 20:51

Velikonoce v klubu

Velikonoční tradice si připomněl ŠK se svými žáky ve středu 16. 3. 2016. Vyráběly se velikonoční dekorace, zdobily se vajíčky, ale hlavně se děti učily uplést velikonoční pomlázku. Dokonce i některá děvčata měla o tuto činnost zájem. Veselá velikonoční nálada tam převládala celé odpoledne.

Administrátor

18. 4. 2016 20:45

 
 

Administrátor

18. 4. 2016 20:47

Turnaj ve stolním tenisu pro základní školy

Při příležitosti svých 1. narozenin uspořádal DDM v Borovině turnaj ve stolním tenisu pro základní školy. Naši školu reprezentovala dvě družstva – první ve složení Petr Tlustoš, Kryštof Janíček, Lada Seichterová a Lucka Nováčková, druhé družstvo ve složení Petr Novák, Denis Lazarov, Johana Vašinová a Zuzana Šinkovská. Hrálo se systémem každý s každým a po sečtení bodů první družstvo skončilo na 3. místě a druhé družstvo na 2. místě. Jako odměnu si kromě diplomu soutěžící odnesli 2 poukazy na Bowling „ U kmotra“, ze kterých měli všichni velkou radost.

Administrátor

18. 4. 2016 20:43

Perníčkové Vánoce

Před Vánoci školní klub společně se školní družinou uspořádal výstavku pod názvem PERNÍČKOVÉ VÁNOCE. Jednalo se o výstavku pečených perníčků vyrobených doma nebo ve škole. Vystaveny byly kousky různých tvarů, ale také čerti, rybičky a různé postavičky. Dominantou výstavky byl velký kapřík Martínka Doseděla z 1. třídy. Vůně perníčků se linula po celém prostoru a přispěla k atmosféře blížících se Vánoc.

Administrátor

6. 1. 2016 20:13

 
 

Administrátor

7. 1. 2016 12:21

Mikulášský turnaj v baseballu

V pátek 11. 12. 2015 se sešla víc než stovka prvňáčků a druháčků z třebíčských základních škol na Mikulášském turnaji v baseballu, který se konal v tělocvičně školy Horka-Domky.Prvňáčci hráli turnaj systémem každý s každým, zatímco druháci absolvovali zápasy ve dvou základních skupinách a následně utkání o konečné pořadí. Prvńáčci naší školy si nakonec odnesli pohár a bronzové medaile, druháci v boji o bronz nakonec získali 4. místo.
Kromě celkového pořadí byli vyhlášeni také nejlepší hráči z každého týmu. Eliška Trojanová a Filip Neumann byli vybráni jako nejlepší hráči naší školy. Zjednodušená forma baseballu je velkou zábavou, hra má spád a děti opravdu bavila.

Administrátor

6. 1. 2016 20:11

 
 

Administrátor

7. 1. 2016 12:17

Vánoční tvoření v klubu

Ve středu 9. 12. proběhlo ve Školním klubu VÁNOČNÍ TVOŘENÍ. Děti si mohly vyrobit netradiční vánoční dekorace, které si rády odnesly domů na výzdobu svých pokojíčků. Atmosféru Vánoc dotvořily planoucí svíčky a poslech vánočních písní.

Administrátor

7. 1. 2016 12:13

Okresní kolo přeboru škol v šachu

Ve středu 9. 12. 2015 pořádal DDM Třebíč Okresní kolo přeboru škol v ŠACHU. Turnaj byl určen pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Naši školu reprezentovali dvě čtyřčlenná družstva chlapců ze 7. - 9. tříd. Hrálo se systémem každé družstvo s každým dle platných pravidel FIDE a soutěžního řádu ŠSČR. Turnaje se samozřejmě zúčastnil i Tomáš Zelený z 9. třídy, který se stal nejúspěšnějším hráčem naší školy. Získal v každém zápase bod pro své družstvo.

Administrátor

6. 1. 2016 19:47

Větrníkový den - 21. 11. 2015

V tomto roce 21. listopad připadl na sobotu, avšak celý týden před tím se v naší škole vyráběly větrníky: ve školní družině, v hodinách výtvarné výchovy, doma… K tomuto dni se sešla spousta krásných výtvorů, a tak jsme z nich uspořádali ve škole výstavku. Některé třídní kolektivy si větrníky vyzdobily třídu, děti ze 4.A si větrníky vystavily u vchodu do své třídy. Prvňáčci s p. uč. Drápelovou vyrobili krásný mega větrník. Z celé akce byly zaslány fotografie do Klubu nemocných cystickou fibrózou. Školní klub děkuje všem, kteří se do této akce zapojili.

Celá naše škola si tak připomněla, že jsou na světě takto nemocní lidé, kterým tato nemoc zkomplikovala život (cystická fibróza je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, ale i některé další orgány - více zde).

Administrátor

9. 12. 2015 14:07

 
 

Administrátor

9. 12. 2015 14:08

PISQWORKY 2015

V pátek 6.11. 2015 se na Katolickém gymnáziu v Třebíči konal v dopoledních hodinách turnaj ve hře PISQWORKY pro žáky základních a středních škol. Kdo je nezná? Každý si je snad jednou zkusil zahrát.

V malé klubovně studentského klubu HALAHOJ se sešlo plno účastníků soutěže. Naši školu  zastupovaly 3 týmy z žáků 8. a 9. tříd. Po úvodní prezentaci si účastníci vyslechli přesná pravidla a poté začaly souboje mezi týmy. Chvilky čekání mohli všichni “piškvorkáři“ vyplnit stolním fotbálkem nebo deskovou hrou. Někdo trénoval piškvorky, ale všichni přitom bedlivě sledovali průběžné  výsledky.

Naše škola se zúčastnila jako jediná v kategorii základních škol. Většina středoškoláků byla na tomto turnaji po několikáté a také to bylo znát na jejich hře. Naši chlapci si vedli dobře, a tak zajistili úspěšný start do dalších let v takových turnajích.

Administrátor

9. 12. 2015 14:09

Sběr papíru

Informace o sběru papíru ve dnech 13. - 15.10.2015 najdete zde>>>

Administrátor

5. 10. 2015 12:17

Zápasy se Snipers Třebíč

Žáci naší školy, kteří chodí do kroužku florbalu, na závěr školního roku odehráli dva přátelské zápasy s vrstevníky ze Snipers Třebíč. Tato akce premiérově proběhla už loni, kdy se žáci ZŠ Týnská utkali se Snipery v hale Horka-Domky. Tehdy se hrálo na hřišti určeném pro kategorii mladších žáků, tedy systémem 3+1. Tento systém trénovali hráči i v naší tělocvičně a tak dokázali v zápasech držet krok se Snipery. A co víc, v mladší kategorii Snipers dokázali i porazit.

Letos se akce přesunula na SH Spartaku Třebíč, kde Snipeři postavili velké hřiště, tedy o rozměrech 40x20m. Na tomto „letišti“ se žáci kroužku zprvu ztráceli, ale s přibývajícím časem se dokázali mladíkům ze Snipers vyrovnat nejen v nasazení, ale i v důrazu a výsledkem bylo mocné dotahování náskoku Snipers. Bohužel závěrečný nápor vyrovnání nepřinesl a tak Snipeři slavili vítězství o dvě branky v poměru 11:9. Za týden byla na pořadu odveta, do které nastoupili hráči ZŠ Týnská s moc velkým sebevědomím a myšlenkami, že soupeře porazí. Bohužel realita byla jiná a třebíčští Snipeři od začátku diktovali tempo hry a naše žáky k žádnému tlaku ani nepustili. Tento zápas rozhodly zkušenosti na straně soupeře a reprezentanti školy museli uznat porážku 4:9. Každopádně za předvedenou hru se dočkali velkých ovací od publika a tak můžeme jen doufat, že příští rok soupeři porážky vrátíme.

Administrátor

9. 9. 2015 11:01

Úspěšní šachisté mezi námi

8. května skončil letošní ročník Ligy Vysočiny mládeže (LVM) do 16 let v rapid šachu. Od listopadu do května se sešlo několik desítek mladých šachistů a šachistek z Vysočiny na celkem 11 šachových turnajích. Z naší školy se pravidelně těchto turnajů účastní Ondřej Zelený ze 4.A a jeho bratr Tomáš z 8.A. Tomáš hraje šachy několik let, turnajových partií již má na svém kontě přes stovku, Ondřej je v tomto sportu letos nováčkem. Turnaje se hrají švýcarským systémem většinou na 9 kol tempem 2x15 minut na partii. Ondřej se umístil v letošním ročníku LVM v kategorii H12 na krásném 7. místě, Tomáš obsadil v celkovém hodnocení LVM v kategorii H14 skvělé 5. místo. K Tomášovým největším úspěchům patří bronzová medaile z Humpolce a diplom ze závěrečného turnaje v Jihlavě, kde se umístil rovněž na 3. místě. Ondrovi počet bodů na medaili zatím nestačil, přesto i on si dovezl spoustu krásných cen a našel si na turnajích nové kamarády.

Administrátor

23. 6. 2015 11:55

Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů

Účastí na celostátním finále v Kadani skončila soutěž pro čtyřčlenné družstvo I. kategorie ve složení: Monika Havlátová, Lenka Tůmová, Filip Kotačka a Radim Jaša. O postup do evropského kola bojovaly děti velmi statečně. Soutěž komplikovalo "aprílové" počasí. Domů si děti odnesly spoustu cenných rad a dobrý pocit z účasti v celostátním finále.

Administrátor

22. 6. 2015 12:40

 
 
 

Administrátor

22. 6. 2015 12:52

Závod v běhu Hrádkem

Školní klub ve spolupráci s ICM Třebíč v neděli 7. 6. 2015 uspořádal závod pro děti od 3 do 15 let a právě podle věku  byly děti  rozděleny do příslušných kategorií. Nejmladšími účastníky byla 4 letá dvojčátka z Třebíče, které neodradilo ani horké počasí. Všechny děti si odnesly diplom a malou odměnu.

Administrátor

22. 6. 2015 12:35

 
 

Administrátor

22. 6. 2015 12:38

Víčka pro Aleška

Do sběru víček od PET lahví pro nemocné děti se už po několikáté zapojila i naše škola. Poslední sbírka víček proběhla  pro 9 letého Aleška Dennera, který trpí genetickou chorobou, zvanou Svalová dystrofie. Na světě je jedinné místo, Izrael, kde by mohlo dojít k aplikaci kmenových buněk. Aplikací musí být několik a jedna stojí 500 000 Kč. Sbíraná víčka byla předána 2. 6. 2015 rodičům a Aleškovi dárky od dětí, z kterých měl velkou radost.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a zvláště zástupcům školního parlamentu, kteří dokázali celou sbírku dotáhnout do úspěšného konce.

Administrátor

22. 6. 2015 12:32

Pojedou do Kadaně

Další velký úspěch má za sebou čtyřčlenné družstvo žáků naší školy na soutěži mladých cyklistů. Z krajského kola, které proběhlo v Náměšti nad Oslavou, si odvezli zlaté medaile, a tak postoupili do celorepublikového finále, které se uskuteční v polovině června v Kadani. Radost mladých cyklistů se zdvojnásobila, když zároveň získali 2. místo v soutěži Cyklista Vysočiny 2015. Lenka Tůmová se stala absolutní vítězkou I. kategorie na obou soutěžích v kategorii jednotlivců.

Administrátor

3. 6. 2015 14:06

 
 
 

Administrátor

4. 6. 2015 9:46

Týnská opět zabodovala

Dvě čtyřčlenná družstva I. a II. kategorie se v úterý 12. května zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů na ZŠ Bartuškova v Borovině. Zde proběhlo nejprve oblastní kolo, kde II. kategorie skončila na 4. místě a I. kategorie postoupila díky 1. místu do okresního kola, kde opět obhájili prvenství. Družstvo ve složení Filip Kotačka, Radim Jaša, Monika Havlátová a Lenka Tůmová tak postupuje do krajského kola, které proběhne 27. května v Náměšti nad Oslavou. Přejeme hodně úspěchů!!

Administrátor

19. 5. 2015 10:32

 
 
 

Administrátor

19. 5. 2015 10:40

Týnský kontejner na BIOODPAD

Oslav "DNE ZEMĚ" se 24. 4. na Karlově náměstí zúčastnila i naše škola. Společně s ostatními základními školami a neziskovými organizacemi ukázali, že třídit odpad se vyplatí. Příjemné dopoledne zpestřilo ještě divadélko Vivat kompostela, skákací hrad pro děti a díky krásnému počasí byla velká návštěvnost. Dík patří děvčatům ze 3.B, které školu prezentovaly.

Administrátor

19. 5. 2015 10:31

 
 
 

Administrátor

19. 5. 2015 10:39

Jarní sběr papíru

Hned po velikonočních svátcích proběhl tradiční jarní sběr starého papíru. Nejlepšími sběrači se stali Karolína Matulová - 2.B třída, Tomáš Okřina - 5.A a Karolína Pánková ze 2.B třídy. Nejlepším třídním kolektivem ve sběru se stala třída 2.B, která nasbírala 1600 kg papíru.

Administrátor

19. 5. 2015 10:30

Povelikonoční Prostřeno

Oblíbené kuchařské soutěže se nevyhnuly ani naší škole. Po velikonočních svátcích ŠK uspořádal soutěž POVELIKONOČNÍ PROSTŘENO. Přihlášené děti soutěžily v přípravě pokrmů z vařených vajec. Následující den hodnotila celá škola a 1. místo v soutěži s počtem 230 hlasů získal Kryštof Janíček ze 7.A třídy, jehož "velikonoční kuřátka" se líbila většině. To byl ale nápad!!!

Administrátor

23. 4. 2015 9:44

Velikonoční tvoření

Před Velikonocemi nesmí chybět velikonoční tvoření, a tak se děti ŠK pustily dne 25. 3. do výroby velikonočních zajíčků. Děti si tak odnesly domů velmi pěknou velikonoční dekoraci.

Administrátor

8. 4. 2015 14:39

Školní kolo dopravní soutěže

Během 14 dnů v únoru ve škole proběhlo základní kolo dopravní soutěže. Zúčastnili se jí žáci 5. - 9. tříd. Prověřili si tak své dopravní znalosti. Osm vybraných žáků bude reprezentovat školu v okresním kole dopravní soutěže, které se uskuteční v dubnu 2015. Snad se jim povede tak dobře jako v základním kole.

Administrátor

26. 2. 2015 10:57

Srdíčko vyrobené s láskou

Hned po jarních prázdninách žáci naší školy po celý týden od 9. - 13. 2. vyráběli valentýnská srdíčka - různých velikostí i z různého materiálu. Vyrábělo se ve třídách, ve školní družině, ve školním klubu i doma. Kdo chtěl, mohl své "Srdíčko vyrobené s láskou" vystavit na školní výstavce a v den sv. Valentýna je darovat tomu, kdo si je podle něj zasloužil.

 

Administrátor

26. 2. 2015 11:01

Šachisté v Náměšti

Ani prázdninová povánoční sobota 3. 1. 2015 neodradila čtyři chlapce naší školy, kteří odjeli ráno do Náměště nad Oslavou, aby reprezentovali školu v šachovém turnaji " O perníkovou chaloupku". V turnaji se hrálo 7 kol a nejlépe si vedl Valentýn Vorobets ze 7. tř.  se ziskem 4b. Každý z chlapců si odvezl zaslouženou odměnu. Na snímku je společně s chlapci i náš Tomáš Zelený, který hrál za třebíčský šachový klub a získal 4,5 b.

Administrátor

7. 1. 2015 20:33

 
 

Administrátor

7. 1. 2015 20:34

Keramický kroužek

V tomto příspěvku děti využily svoji vlastní fantazii a pomocí ručního modelování vytvořily čertíky. K barvení byl použit burel a lesklá glazura.

Administrátor

2. 12. 2014 10:00

 
 

Administrátor

2. 12. 2014 10:03

Adventní tvoření

Protože se blíží adventní čas, ve školním klubu proběhlo 26. 11. Adventní tvoření. Děti ŠK si mohly samy vyrobit adventní věnec  podle svých představ za pomoci aranžérky. Někdo chtěl věnec v přírodním tónu, někdo v jednom barevném odstínu, ale všechny byly moc hezké a děti si je s radostí odnesly domů.

Administrátor

27. 11. 2014 22:10

 
 
 

Administrátor

27. 11. 2014 22:11

Větrníkový den

21. listopadu se naše škola zapojila do celostátní akce Větrníkový den výrobou větrníků. Tento den měl upozornit na nemocné cystickou fibrózou. Pro tyto nemocné je rozfoukání větrníku nepřekonatelnou překážkou.

Vyrábělo se ve třídách, o přestávkách, ve školní družině, někdo přinesl větrník z domu. Ze všech větrníků jsme uspořádali výstavku v prostorách školy, některé děti si udělaly výstavku přímo ve své třídě.

Na nástěnce visely plakátky o cystické fibróze, knížka pro děti, letáčky byly k dispozici po celé škole a byla připravena relace pro děti do školního rozhlasu  o CF. Děti se tak seznámily s touto závažnou a nevylečitelnou chorobou.

Administrátor

27. 11. 2014 21:56

 
 
 

Administrátor

27. 11. 2014 22:06

Meziškolní kolo turnaje v deskových hrách

18.10. proběhlo v Občanském sdružení Kadet na ulici Fr. Hrubína v Třebíči meziškolní kolo turnaje v deskových hrách. Zástupci 4. - 7. ročníku dosáhli těch nejlepších výsledků. Co přinesli do školy, vidíte na fotografii.

Administrátor

28. 11. 2014 14:12

Sběr papíru

V říjnu se jako každý rok uskutečnil sběr starého papíru. nejlepšími sběrači podzimního sběru byli Martin Matula a Daniel Mezlík - oba ze 4.A třídy.Nejlepšími třídními kolektivy se staly třídy 4.A a 3.B. Další kolo sběru proběhne na jaře 2015.

Administrátor

28. 11. 2014 14:14

Soutěž

S podzimem je pravidelně spojen sběr brambor, proto na naší škole byla vyhlášena soutěž "O nejprapodivnější bramboru". Sešla se spousta  brambor neobvyklého tvaru a všechny jsou vystaveny v poschodí školy. Všichni majitelé exponátů si zaslouží odměnu.

Administrátor

28. 11. 2014 14:15

Školní kolo turnaje v deskových hrách

Dne 24. 9. proběhlo na naší škole školní kolo turnaje v deskových hrách. Sešli se zde zástupci tříd 4. – 7. ročníku. Soutěž organizoval Klub deskových her MEZI DOMY, který je součástí Centra volného času Hrubínka. Známé deskové hry jako Osadníci z Katanu či Trans Amerika nebyly pro naše hráče žádný velký problém. Nakonec byli z každého ročníku vybráni dva vítězové, kteří postoupili do finálového kola, které se uskuteční 18.10. v herně Klubu MEZI DOMY na ulici Fr. Hrubína v Třebíči. Budeme jim držet palce.

Administrátor

6. 10. 2014 12:33

 
 

Administrátor

6. 10. 2014 14:05

S námi bez nudy

V sobotu 6. 9. 2014 se konala od 14.00 h na Hrádku akce s názvem "S NÁMI BEZ NUDY", které se zúčastnila i naše škola. Sešla se zde spousta organizací a každá z nich propagavala svoje volnočasové aktivity. Na pódiu probíhal program, děti mohly využít skákací hrad, lanové překážky, koně a hlavně se soutěžilo o hodnotné ceny. Účast dětí - malých i větších, z Třebíče a okolí, byla velká a každý odešel v 17.00 h s dobrou náladou.

Administrátor

13. 9. 2014 17:09

 
 

Administrátor

12. 9. 2014 15:18

Cyklisté přivezli z Jihlavy bronz

Soutěžní družstvo ve složení Eliška Kostková, Lenka Tůmová, Filip Nekuda a Radim Jaša se připravovalo na krajské kolo dopravní soutěže velmi svědomitě.  Reprezentovali  školu, ale také město Třebíč. Svůj volný čas věnovali tréninkům i pilováním teoretických znalostí. Bronz vybojovalo nejen celé družstvo, ale i Eliška a Radim v soutěži jednotlivců. Děkuji za spolupráci také rodičům a soutěžícím za nadšení, píli, houževnatost i trpělivost.

Administrátor

16. 6. 2014 8:41

 
 

Administrátor

16. 6. 2014 8:41

Rybářské závody na Markovce

Blahopřejeme k vítězství Pavlu Švejdovi  z 3.B, jeho první soutěž a hned nejvyšší příčka. Nejen štěstí, ale také zručnost a nadšení bylo korunováno putovním pohárem a pohárem za 1. místo. Uspěl také bratr Milan, který byl šestý.

„Petrův zdar.“

Administrátor

4. 6. 2014 21:29

 
 
 
 

Administrátor

4. 6. 2014 21:48

Úspěchy Tomáše Zeleného

Tomáš se zúčastnil několika šachových turnajů v různých městech kraje Vysočina. Všechny turnaje byly sehrány tzv. švýcarským systémem. Svého největšího úspěchu dosáhl na turnaji v Jihlavě, kde zvítězil v 6 partiích z 9 odehraných a umístil se tak na 22. místě ze 104 účastníků.

Také v Havlíčkově Brodě se mu velmi dařilo, za 4 výhry a 2 remízy získal krásných 5 bodů. Turnajem v Havlíčkově Brodě byla zároveň ukončena letošní Liga Vysočiny mládeže. Do celkového hodnocení se každému hráči započítávalo 5 nejzdařilejších turnajů. Tomáš je ve své kategorii 13.

O víkendu 7. - 8.6.2014 se Tom zúčastní Krajského přeboru Vysočiny mládeže do 16 let v Havlíčkově Brodě a o letních prázdninách se těší na šachový tábor.

Administrátor

4. 6. 2014 21:25

Den Země na Karlově náměstí - TÝNSKÝ ÚL

Krásné slunečné počasí nám včelkám přálo. Spousta obdivovatelů našeho úlu plnilo nevšední úkoly a dozvěděli se užitečné rady o včelách, medu i včelích produktech. Recepty s medem, keramické dárky, omalovánky a propagační materiály potěšili soutěžící. Naše rozkvetlá louka lákala kolemjdoucí, protože je upoutala naše rčení, přísloví, pranostiky a další zajímavosti ze života včel. Navštívili nás také zástupci radnice i pan ředitel naší školy. Hlavním moderátorem celé akce byli včelaři, včelky, čmelák, motýl i správce naší farmy pozváni na jeviště a byli skvělí. Děkuji všem účastníkům, jejich rodičům a prarodičům za spolupráci a za podporu.

Administrátor

15. 5. 2014 10:21

 
 
 
 
 
 

Administrátor

15. 5. 2014 10:32

1. a 2. místo v okresním kole dopravní soutěže

Čtyřčlenné družstvo ve složení Eliška Kostková, Johana Vašinová, Filip Nekuda, Radim Jaša zvítězilo v kategorii mladších žáků. Eliška byla  nejúspěšnější  dívka. Barbora Štelclová, Kristýna Dolíhalová, Patrik Cejpek, František Neumann ve své kategorii získali stříbrné medaile. V okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů závodníci absolvovali 4 soutěžní disciplíny. Jízdu zručnosti na kole, jízdu po dopravním hřišti podle pravidel, test z pravidel provozu a zásady poskytování první pomoci.  V silničním provozu se umíme pohybovat bezpečně. Soutěž nás také učila vzájemné toleranci, ohleduplnosti, slušnosti a respektování druhých. Blahopřejeme. Vítězné družstvo postupuje na oblastní kolo do Jihlavy. Přejeme hodně úspěchů.

Administrátor

12. 5. 2014 12:35

 
 
 
 
 

Administrátor

12. 5. 2014 12:43

Vítězství v soutěži „ ZLATÁ VČELA“

Včely jsou nejpilnější, nejužitečnější a také nejzáhadnější tvorové. Stále o nich nevíme vše a každý nový objev vzbuzuje úžas. Včelaření je krásný koníček. Zúčastnili jsme se oblastního kola soutěže Zlatá včela v Bobrové. Soutěžící řešili otázky všeobecných znalostí ze života včel, pracovali s mikroskopem a preparát pak překreslovali na papír, užívali pomůcky včelaře, prokazovali znalosti z botaniky poznáváním rostlin a jejich význam pro včely. Nechyběla včelařská praxe na demonstračním úlu. Ve velké konkurenci zvítězil  ve své kategorii Eduard Mittner z 4.A. Velice dobře si vedli i další naši soutěžící - Jan Krul, Vojtěch a Kryštof Janíčkovi. Z příjemného prostředí ZŠ v Bobrové jsme na pozvání organizátorů odjeli do Moravského Švýcarska, kde nás čekala poutavá prohlídka jeskyně Býčí skály, která je zimovištěm netopýrů. Úspěch i jedinečné zážitky nám podmračenou sobotu zpříjemnily. Děkujeme za přípravu na soutěž Bohumíru Tichému a soutěžícím za výborné znalosti.

Administrátor

13. 5. 2014 9:17

 
 
 
 

Administrátor

12. 5. 2014 12:14

Velikonoční pomlázka

Pojďte si s námi připomenout, jak jsme slavili tento významný svátek jara a jaké lidové zvyky a tradice se s nimi pojí. Patří k nim i pomlázka, kterou si koledníci sami upletli z vrbových proutků a ozdobili stužkami. Vajíčka určená k darování jsme zdobili různými technikami. Kdo dostal vajíčko – symbol zrození, dostával i kouzelnou sílu. Podle lidové legendy víme, že zvony odletěly do Říma. Tak i my jsme zvonek nahradili řehtačkami, klapačkami, hrkačkami i trakařem.  Koledováním jsme se naučili různé říkačky a společně si zazpívali lidovou koledu. Potěšila nás slova radosti z nevšedního zážitku: „To byly krásné Velikonoce.“

Administrátor

12. 5. 2014 12:20

 
 
 
 
 

Administrátor

12. 5. 2014 12:32

Klubové olympijské hry

Žili jsme olympiádou. Soutěžící si vyzkoušeli, jak je těžké získat medaili. Naše sportovní disciplíny byly také náročné, avšak závodníci je zvládali se zaujetím i s úsměvem. Děkujeme za skvělé výkony a blahopřejeme vítězům.

Administrátor

25. 3. 2014 10:35

 
 
 

Administrátor

25. 3. 2014 10:35

Papírový rekordman

Papírovým rekordmanem v podzimním sběru se stal Vojtěch Voda z 2.B. Nejlepším třídním kolektivem byla 7.B.

Děkujeme a zveme k aktivní účasti na jarním sběru v termínu 14. - 19. 3. 2013.

Administrátor

8. 2. 2013 8:45

Den seniorů

Členové dramatického souboru ÁČKO pod vedením paní učitelky Kratochvilové vystoupili s pásmem Třebíčské pověsti na akci „Den seniorů“ v Klubu Hájek.

Administrátor

8. 12. 2012 9:39

Dny zdraví

Dny zdravíSe školním klubem prožili naši žáci příjemné dopoledne na Karlově náměstí v rámci aktivit Zdravého města. Soutěžili s duem Vanda a Standa, ochutnávali regionální potraviny, v informačním centru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství úspěšně zvládli test a získali odměnu. Upřesnili si základy první pomoci, prošli maketou tlustého střeva a vyzkoušeli jaké je pohybovat se na invalidním vozíku.

Do kulturního programu na této akci přispěli svým vystoupení hrou na flétny za doprovodu kytary.

Více fotografií ve fotogalerii>>>

Administrátor

8. 12. 2012 14:44

Kaštanový král

Letošní vítězkou se stala Elena Dokulilová, nasbírala 163 kg kaštanů a žaludů. Pochvalu zaslouží i sourozenci Krištofovi za nasbíraných 117kg.

Děkujeme všem

Administrátor

7. 12. 2012 19:59

Netradiční techniky

Netradiční techniky - kroužek pro žáky 5.-9. ročníků

Netradiční techniky - kroužek pro žáky 5.-9. ročníků

 

Administrátor

7. 12. 2012 19:55

Včelařský kroužek na zahrádkářské výstavě

Kroužek mladých včelařů

Kroužek mladých včelařů

Prezentace včelařů na výstavě

Prezentace včelařů na výstavě

 
 

Administrátor

7. 12. 2012 19:42

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů7. června 2012 se ve Velkém Meziříčí konala DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ. Družstvo naší školy ve složení:Barbora Štenclová, Kristýna Dolíhalová, Patrik Cejpek a Petr Mícek obsadilo 3.místo.

Blahopřejeme!

Administrátor

6. 12. 2012 17:24

Úspěch HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Hlídky mladých zdravotníkůV oblastním kole soutěže HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ zvítězila v obou kategoriích naše družstva a uspěla i v krajském kole, které se konalo 31.5.2012 v Pelhřimově. Družstvo 1.stupně ve složení Tereza Žáková, Leona Kratochvílová, Adéla Kutinová, Johana Vašinová a Barbora Štelclová vybojovalo 2. místo. Družstvo 2.stupně ve složení Marek Karas, Marta Karasová, Adéla Štanclová, Hana Neumanová a Karolína Kolbová se umístilo na 4. místě.

Blahopřejeme!

Administrátor

6. 12. 2012 17:19