Školní klub

  • VOLNÝ ČAS
  • ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • SOUTĚŽE
  • PARTNER ŠKOLY A RODINY
  • OTEVŘENÝ KLUB DĚTÍ
  • CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE
  • RUKODĚLNÁ A TVOŘIVÁ ČINNOST
  • AKCE A PODÍL ČLENŮ NA JEJICH ORGANIZACI
  • KERAMICKÝ ATELIÉR

KLUB POHODY A DOBRÉ NÁLADY

Administrátor

26. 8. 2014 12:50

Ukázky z činnosti školního klubu

 
 
 

Administrátor

6. 12. 2012 9:25