Školská rada

Kontakt: skolskarada@zstynska.cz

Předseda školské rady - Karel Katovský

Pro nové tříleté období byli zvoleni:

- zástupci rodičů - Michal Bouda a Karel Katovský

- zástupci zaměstnanců - Kateřina Svobodová a Linda Drápelová

- zástupci zřizovatele - Zina Kliková a Tomáš Chlachula

Administrátor

13. 6. 2023 8:43