Školní parlament

Zasedání školního parlamentu se konají jednou za dva měsíce ve sborovně školy. Účastní se ho vedení školy, výchovný poradce, preventista, vedoucí školního klubu a zástupci tříd od 5.ročníku.

 

Činnost našeho školního parlamentu přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí ve vztahu k vedení školy, zapojuje žáky do bližší spolupráce s činností Studentského parlamentu města Třebíče.

K cílům školního parlamentu patří:

  1. poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí
  2. poznat názory a náměty dětí
  3. učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
  4. přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
  5. pomáhat prosazovat náměty a projekty připravované Studentským parlamentem města Třebíče

Termíny zasedání školního parlamentu ZŠ Týnská ve školním roce 2023/2024:

  • 12.9.2023

  • 14.11.2023

  • 16.1.2024

  • 12.3.2024

  • 14.5.2024

Administrátor

12. 9. 2023 13:11