GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7.00 do 14.00

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 568 827 752, případně na emailu info@zstynska.cz

Administrátor

7. 8. 2023 6:21