Škola se představuje

ZŠ Třebíč, Týnská 8Naše základní škola stojí na levém břehu řeky Jihlavy v severozápadní části města v klidné čtvrti Podklášteří. Komplex budov školy byl dokončen do dnešní podoby v roce 1983. Budova 2. stupně je tvořena dvěma křídly a spojovací chodbou je propojena s 1. stupněm. Tato dispozice zajišťuje pro každodenní práci příjemné, světlé a hlavně klidné prostředí. Škola je obklopena parkovou úpravou.

Jsme plně organizovanou školou zahrnující 1. – 9. ročník. Na škole je celkem 21 tříd. Všechny učebny jsou vybaveny moderním nábytkem. Kromě kmenových tříd využíváme pro odbornou výuku dvě učebny výtvarné výchovy, učebnu hudební výchovy, zeměpisu, fyziky a chemie, přírodopisu, cvičnou kuchyňku, školní knihovnu, keramickou dílnu, dílnu pro pracovní činnosti a dvě počítačové učebny. Dramatické a pohybové výchově slouží zrcadlový sál. Sportovní aktivity probíhají v tělocvičně a na moderním hřišti s umělým povrchem, jehož součástí je i plocha na plážový volejbal.

S žáky pracujeme podle školního vzdělávacího plánu VZDĚLÁVÁNÍ S ÚSMĚVEM. Celá řada akcí mimo výuku dává žákům široké možnosti v oblasti jazykového zdokonalování (zahraniční zájezdy pořádané Klubem exkurzí a cest), sportovního vyžití (akce Školního sportovního klubu) a také v oblasti poznávací (exkurze, výlety), kde se upevňují vztahy mezi pedagogy a žáky.

Pestrá nabídka kroužků ve školním klubu a školní družině vyplňuje volný čas žáků. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy.
Co je tedy cílem naší školy? Poskytnout všem žákům co nejpřitažlivějšími metodami základy všeobecného vzdělání a zodpovědně je připravit nejen k přijímacímu řízení na další typy škol, ale vypěstovat v nich potřebné dovednosti a návyky a předat jim nepostradatelné znalosti pro život.
Snahou všech zaměstnanců školy je naplňovat logo naší školy VZDĚLÁVÁNÍ S ÚSMĚVEM.

Administrátor

29. 8. 2017 11:31