Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Administrátor

11. 5. 2022 13:21

Ikona Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Administrátor

11. 5. 2022 13:20

Sběr baterií 2021

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje.

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021 >>>

Administrátor

26. 4. 2022 13:02

Heraltice 2019

V pátek 27. 9. 2019 se naši deváťáci zúčastnili tradiční podzimní exkurze do Heraltic na prameniště. Cílem bylo seznámit se s jedinečnou lokalitou na území Třebíčska, odkud je získávána pitná voda kojenecké kvality a s historií unikátního heraltického vodovodu. Kromě počasí, které se opět vyvedlo, nás provázely cestou drobné nesnáze. Nejprve jsme se museli nacpat do hodně přeplněného vlaku, kde někteří omdlévali z nedostatku vzduchu a poté jsme v místě exkurze zjistili, že nejde elektřina, takže některé části prohlídky byly značně improvizované. I přesto to byl pro většinu nezapomenutelný (sportovní) zážitek.

Administrátor

30. 9. 2019 13:45

 
 
 
 
 

Administrátor

30. 9. 2019 13:45

Exkurze v třebíčském vodojemu

Ve čtvrtek 23.4. se žáci 9.tříd vydali na exkurzi do vodojemu Žákova zahrada na Jiráskově ulici v Třebíči. Byli jsme seznámeni s historií a funkcí třebíčského vodovodu. Vodojem se nachází na velmi pěkném místě nad městem. Ani nám nevadilo, že jsme tentokrát nezamířili do čistírny odpadních vod, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Administrátor

24. 4. 2015 10:50

Třídíme odpad aneb Recyklohraní

Naše škola se již dlouhou dobu pravidelně účastní soutěže všech třebíčských škol ve sběru PET lahví. Několikrát se i umístila na předních místech a získala tím finanční odměnu. Navíc se naše škola zapojila do celostátního školního programu Recyklohraní. Tento program nabízí možnost třídení dalších druhů odpadu. Ve škole tedy můžete najít tři sběrné nádoby na použité baterie. Ve škole je také umístěna červená popelnice, určená ke sběru drobného elektroodpadu. Kromě těchto novinek došlo k usnadnění sběru PET lahví, neboť na mnoho míst po celé škole byly rozmístěny barevně odlišené koše na plast a směsný odpad.

Součástí programu Recyklohraní je kromě vlastního třídění také realizace výukových programů ve vyučování. Ta probíhá zejména na Den Země, který je v celé škole zasvěcen právě ekologii a tedy i problematice třídění odpadů. Kromě dobrého pocitu, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu (tedy pro sebe), je celý program Recyklohraní bodově hodnocen. Za získané body může naše škola získat hodnotné ceny. Pokud vás tento projekt zaujal, více informací najdete na webových stránkách www.recyklohrani.cz

Administrátor

6. 12. 2012 21:05