Heraltice 2018

V pátek 5.října 2018 navštívili deváťáci se svými učiteli prameniště v Heralticích. Čekala je ranní cesta vlakem do Okříšek a poté asi pětikilometrový pěší pochod do Heraltic. Už od rána vládlo příjemné slunečné počasí a dobrá nálada. Žáci se dozvěděli, jak se do Třebíče dostane kvalitní heraltická voda, jak a kde se upravuje a také to, že vlivem sucha je i na heraltických prameništích stále méně vody. Na jaře je ještě čeká exkurze do čistírny odpadních vod, kde se dozví, jak a kde končí cesta původně křišťálově čisté vody.

Administrátor

15. 10. 2018 20:50

 
 
 
 

Administrátor

15. 10. 2018 20:51

Exkurze v třebíčském vodojemu

Ve čtvrtek 23.4. se žáci 9.tříd vydali na exkurzi do vodojemu Žákova zahrada na Jiráskově ulici v Třebíči. Byli jsme seznámeni s historií a funkcí třebíčského vodovodu. Vodojem se nachází na velmi pěkném místě nad městem. Ani nám nevadilo, že jsme tentokrát nezamířili do čistírny odpadních vod, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Administrátor

24. 4. 2015 10:50

Třídíme odpad aneb Recyklohraní

Naše škola se již dlouhou dobu pravidelně účastní soutěže všech třebíčských škol ve sběru PET lahví. Několikrát se i umístila na předních místech a získala tím finanční odměnu. Navíc se naše škola zapojila do celostátního školního programu Recyklohraní. Tento program nabízí možnost třídení dalších druhů odpadu. Ve škole tedy můžete najít tři sběrné nádoby na použité baterie. Ve škole je také umístěna červená popelnice, určená ke sběru drobného elektroodpadu. Kromě těchto novinek došlo k usnadnění sběru PET lahví, neboť na mnoho míst po celé škole byly rozmístěny barevně odlišené koše na plast a směsný odpad.

Součástí programu Recyklohraní je kromě vlastního třídění také realizace výukových programů ve vyučování. Ta probíhá zejména na Den Země, který je v celé škole zasvěcen právě ekologii a tedy i problematice třídění odpadů. Kromě dobrého pocitu, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu (tedy pro sebe), je celý program Recyklohraní bodově hodnocen. Za získané body může naše škola získat hodnotné ceny. Pokud vás tento projekt zaujal, více informací najdete na webových stránkách www.recyklohrani.cz

Administrátor

6. 12. 2012 21:05