Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení Kontakt
KLUBALOVÁ Jana vedoucí ŠJ klubalova@zstynska.cz
ŠELLENBERKOVÁ Ilona hlavní kuchařka  
HORKÁ Jitka pracovnice provozu  
HLINKOVÁ Marcela pracovnice provozu  
KRULOVÁ Iva pracovnice provozu  
PEŠTÁLOVÁ Iveta pracovnice provozu  

Administrátor

4. 9. 2019 13:08