Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení Kontakt
NOVÁČKOVÁ Petra vedoucí ŠJ novackova@zstynska.cz
FILOVÁ Alena zástup za MD  
HORKÁ Jitka vedoucí kuchařka  
HLINKOVÁ Marcela pracovnice provozu MD  
KRULOVÁ Iva pracovnice provozu  
PEŠTÁLOVÁ Iveta pracovnice provozu  
VELEBOVÁ Marcela pracovnice provozu  

Administrátor

17. 10. 2022 14:57