Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení Kontakt
SVOBODOVÁ Martina vedoucí ŠJ svobodova.m@zstynska.cz
FILOVÁ Alena zástup za MD  
HORKÁ Jitka vedoucí kuchařka  
HLINKOVÁ Marcela pracovnice provozu MD  
KRULOVÁ Iva pracovnice provozu  
PEŠTÁLOVÁ Iveta pracovnice provozu  
VELEBOVÁ Marcela pracovnice provozu  

Administrátor

23. 8. 2022 14:53