Den Země

Jako každý rok, tak i letos, se na ZŠ Týnská uskutečnil celoškolní projekt Den Země se zaměřením na ekologii. V tento den se všechny třídy zabývají ekologií a různými aktivitami si připomínají problémy životního prostředí a hlavně, jak je řešit, co každý z nás může udělat, aby naše Země zůstala zdravá a krásná a aby se nám na ní dobře žilo. Do projektu byly začleněny téměř všechny předměty a podle jejich zaměření plnili žáci různé úkoly.

Administrátor

22. 8. 2022 16:58