Den jazyků 30.4.2018

Poslední dubnový den proběhl na naší škole den jazyků, kterého se zúčastnily všechny ročníky. Během dne měli žáci vypracovat úkoly z různých předmětů (od historie přes matematiku a vědní obory, až po výtvarnou výchovu nebo tělocvik), které byly zadávány v anglickém jazyce. Mimo to musely jednotlivé skupiny žáků prokázat i komunikativní schopnosti ve všech jazycích vyučovaných na naší škole, a to především při hledání slavných osobností, které byly představovány jejich vyučujícími. Díky nadšenému zapojení žáků i pedagogů byl den dynamický a pro všechny velmi přínosný. Všichni žáci ze skupin, které se na úrovni jednotlivých ročníků umístily na prvních a druhých místech, byli poté odměněni věcnými cenami.

Administrátor

21. 8. 2022 21:15