Kroužky družiny pro 1. ročník - 2019/2020

Kroužek Den Čas Vedoucí
Keramika St 14.00 – 14.50 Ivana Plachá
Pohybové hry 11.35 – 12.30 Lucie Chromá
Přípravka hry Čt 11.35 – 12.30 Lucie Chromá
na flétnu      
Dramatický Čt 15.00 – 16.35 Lucie Chromá
Výtvarníček / Malířský Po 15.00 – 16.20 Martina Lesslová, Jana Brabcová
Taneční kroužek ? ? ?
Sportovní hry Čt 12.30 – 13.20 Hana Vlašínová
Baseball Út 13.30 – 15.00 Michaela Hobzová
Zdravověda Út 13.00 – 14.00 Iva Vystrčilová

Zahájení zájmových kroužků - 16.9.2019

Administrátor

3. 9. 2019 13:12

Kroužky družiny - 2019/2020

Kroužek Den Čas Vedoucí
Flétna 2.roč. Út,St 15.00 – 16.30 Lucie Chromá
Flétna 3.-5.roč. St 15.00 – 16.30 Lucie Chromá
Keramika 2.-5.roč. Út 15.00 – 16.50 Ivana Plachá
Keramika 2.-5.roč. St 15.00 – 17.30 Ivana Plachá
Háčkování,pletení Čt 15.00 – 16.30 Ivana Plachá
Pohyb.hry 2.-5.roč. Po 15.00 – 16.35 L.Chromá
Výtvarníček / Malířský 1.-5.roč. Po 15.00 – 16.20
15.00 – 15.40
Martina Lesslová
Jana Brabcová
Hra na kytaru začátečníci Út 15.00 – 16.00 Martina Lesslová
Hra na kytaru pokročilí Út 16.00 – 17.00 Martina Lesslová
Dramatický Čt 15.00 – 16.35 Lucie Chromá
Cukrářství, vaření St 15.15 – 17.20 M.Lesslová,J.Brabcová

Zahájení zájmových kroužků - 16.9.2019

Administrátor

4. 9. 2019 14:34