Plán akcí na duben 2018

tum Třída Akce Čas
02.4.   Velikonoční pondělí  
03.4. 5.A Testování Scio M 7:55
03.4. 5.B Testování Scio M 9:00
03.4. 5.C Testování Scio Č 10:00
03.4. 5.A Testování Scio Č 11:00
04.4. 7.A Prevence - Klamy a reklamy II. 1.-3.hod
04.4.   Okresní kolo FO - Vodínský, Března (9.A), Mittner (8.A) 8:00-13:00
04.4. 9.A + 9.B Cvičné přijímací zkoušky z českého jazyka 1.-2. hod
04.4. 1.B Knihovna - První čtení 10:15-11:30
05.4. 5.C Testování Scio M 7:55
05.4. 5.A Testování Scio SP 9:00
05.4. 5.B Testování Scio SP 10:00
05.4. 5.C Testování Scio SP 11:00
05.4. 3.A,B Plavecká výuka 7:55-9:25
05.4. 2.A Předplavecká výuka 9:40-10:25
05.4. 2.B Předplavecká výuka 10:30-11:15
05.4.   Školní kolo Pythagoriády (5. - 8. ročník)  
06.4. 3.B+3.A Baliny-Ptačí říše 8:00-12:30
06.4.   Zápis do 1.tříd 14:00-18:00
06.4. 5.B Knihovna - Humor 11:15
07.4.   Zápis do 1.tříd 9:00-11:00
09.4. 5.C Testování Scio A 7:55
09.4. 5.B Testování Scio Č 9:00
09.4. 5.A Testování Scio A 10:00
09.4. 5.B Testování Scio A 11:00
09.4. 3.A,4.AC Divadlo Tři přadleny 10:15
09.4. 1.C Knihovna - Krtek 10:15-11:30
10.-12.4. ŠK Sběr papíru  
10.4. 4.C Knihovna - Vysočina 8:15
10.4. výběr Okresní kolo volejbal dívky 8:00-12:00
11.4. 3.A Knihovna 10:00
11.4. 6. a 7. roč. Hudební nástroje od akustických k elektrickým 10:00
11.4. 8. a 9. roč. Hudební nástroje od akustických k elektrickým 10:55
12.4.   Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách  
12.4. 3.A,B Plavecká výuka 7:55-9:25
12.4. 2.A Předplavecká výuka 9:40-10:25
12.4. 2.B Předplavecká výuka 10:30-11:15
12.4. 4.A Knihovna 8:00 - 9:15
13.4. výběr Okresní kolo volejbal chlapci 8:00-12:00
12.4.   Okresní kolo biologické olympiády 8:00-12:00
16.4. 1.A Baliny-Zahrádka od jara do podzimu 8:00-12:00
16.4.   Pedagogická rada - průběžné hodnocení za 3.čtvrt. 14:00
16.4. 4.C Prevence - Kruh závislostí I.-2.část. 1.-3.hod.
16.4. 1ABC MP - auto 8:00- 12:00
16.4. 3.B Knihovna-Komiks 8:15-9:30
17.4. výběr Okresní kolo MO 6. - 8. ročník 8:00 - 12:00
18.4. ped.prac. Druhý cyklus intervize 14:30
18.4. výběr Minivolejbal 7:00-13:30
19.4. 4.A,4.C Brno VIDA 8:00-17:00
19.4.   SRPŠ konference 17:30
19.4.   Třídní schůzky 18:00
19.4. 3.A,B Plavecká výuka 7:55-9:25
19.4. 2.A Předplavecká výuka 9:40-10:25
19.4. 2.B Předplavecká výuka 10:30-11:15
19.4. ŠK Den Země na Karlově náměstí 9:00 - 12:00
20.4.   Den Země - celoškolní projekt  
20.4. 2.A Knihovna - Hlásí se krtek 8:15-9:30
20.4.   Den Země, krácené vyučování
1.a 2.roč.-  11:10 hod.; 3.-5.roč. - 11.35hod.; 2.stupeň - 12.30 hod.
23.-27.4. výběr Výměnný pobyt žáků Vídeň  
23.4.   Okresní kolo biologické olympiády 8:00-12:00
25.4. 1.A Předplavecká výuka 9:40-10:25
25.4. 1.C Předplavecká výuka 10:30-11:15
25.4. 2.B Knihovna 10:15
26.4. 1.B Předplavecká výuka 8:50-9:35
26.4. 2.A,2.B Baliny - Stromy 8:00-13:00
27.4. 9.A Čistírna odpadních vod - Třebíč 10:15-12:30
26.4. 1.A Knihovna - Večerníče 10:15
26.4. ŠK Oblastní kolo DSMC 8:00 - 12:30
27.4. 7.B Prevence - Klamy a reklamy II. 1.-3.hod
27.4. 9.B Čistírna odpadních vod - Třebíč 8:00 - 11:00
30.4. I. a II. stup. Celoškolní projekt Den jazyků 8:00-12:30
30.4.   Krácené vyučování 1.a 2.roč.-  11:10 hod.; 3.-5.roč. - 11.35hod.; 2.stupeň - 12.30 hod.
30.4. 4.A Dopravní hřiště 8:00:12:00

Administrátor

23. 4. 2018 7:40