Plán akcí na září 2018

Datum Třída Akce Čas
04.9. 2.-9.roč. Výuka podle rozvrhu sudý týden, 8. a 9. roč.konec 13.35  
04.9.,05.9. 1.roč. Výuka 7:55-9:55  
06.9.   Schůzka rodičů žáků 1.tříd 17:00
06.9.,07.9. 1.roč. Výuka 7:55-10:40  
07.9. tř.učitelé Tk a rozvrhy k podpisu 13:30
10.9. 1.roč. Výuka podle rozvrhu  
11.9. 4.AB Výuka plavání 11:25-12:50
11.9. Kic,Kre,Kuns Školení Brno Abeceda peněz  
13.9. 2.C Předplavecká výuka 10:30-11:15
13.9. 5.B Projekt Abeceda peněz - pobočka 9:00-11:00
14.9. 4.A Dopravní výchova  
14.9.   Třídní výkazy ke kontrole 13:30
14.9.   Plány předmětových komisí,TK nepovinných předmětů 13:30
14.9. 2.AB Předplavecká výuka 9:40-10:25
17.9. 2.C Knihovna - Marek Kerles 11:00-12:15
17.9. 4.B Dopravní výchova  
17.9.   Začíná výuka náboženství podle rozvrhu  
17.9. 3.A Prevence - Pohodová třída 8:00-10:45
18.9. 4.AB Výuka plavání 11:25-12:50
19.9.   Focení žáků 1.tříd 8:00
20.9. 1.A Prvňáčci na přechodech 8:00
20.9. 1.B Prvňáčci na přechodech 8:45
20.9. 2.C Předplavecká výuka 10:30-11:15
21.9.   Do programu DM vyznačit nepovinné a volitelné předměty  
21.9.   Doplnit a zkontrolovat data v programu DM 13:30
21.9. 2.AB Předplavecká výuka 9:40-10:25
21.9.   Poznávací zájezd pracovníků školy  
21.9.   Krácení vyučování 1.roč.-11:15
2.roč.-11:35
3.roč.-11:45
4.roč.-12:00 5.roč.-12:15
6.-9.roč. - 12:30
24.9.   Porada ředitelů  
25.9. 4.AB Výuka plavání 11:25-12:50
27.9.   Kontrola matriky  
27.9. 2.C Předplavecká výuka 10:30-11:15
28.9.   Den české státnosti  

Administrátor

19. 9. 2018 8:31