Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení Kontakt
KLUBALOVÁ Jana vedoucí ŠJ klubalova@zstynska.cz
ŠELLENBERKOVÁ Ilona hlavní kuchařka  
HORKÁ Jitka pracovnice provozu  
RYMEŠOVÁ Marcela pracovnice provozu  
VÁVROVÁ Jana pracovnice provozu  
VÍTOVÁ Marie pracovnice provozu  

Administrátor

29. 8. 2017 11:29