Rada školy

Pro nové tříleté období byli zvoleni

- zástupci rodičů - MUDr. Karel Janíček a Mgr. Krel Březka

- zástupci zaměstnancú - mgr. Dana Zapletalová a Mgr. Petr Volf.

Administrátor

14. 12. 2017 16:51